4 PERSONES


4 PERSONES

En existències

100,00 €
40,00


No s'accepten menors d'edat SOLS. De les quatre persones, com a mínim, una d'elles ha de ser major d'edat.

Aquesta reserva permet accedir al Bus de les Noves Professions a quatre persones. Com a mínim una ha de ser major d'edat.